Konkurrence i forbindelse med Expo 2016 - her er plads til en lille tekst om hvorfor


Regler
En deltagelse sker i form af én kommentar på ét eller flere af de 3 Facebook opslag, på BKI’s Facebook side, tilknyttet til konkurrencen.
Vinderen udtrækkes af BKI a/s blandt alle kommentarer på de 3 konkurrence opslag på BKI’s Facebook side. 1 kommentar pr. opslag = 1 lod i konkurrencen. En deltager kan altså deltage i konkurrencen 3 gange, da der er 3 opslag.

Konkurrence betingelser
Konkurrencen er åben for alle personer, der er fyldt 18 år, og som har lovlig bopæl i Danmark.
Konkurrencen strækker sig over ugerne 34-36, med start d. 17.08.2015 og slut d. 31.08.2015, hvor der trækkes en vinder. Vinderen får besked via Facebook.
Medarbejdere hos BKI foods a/s, tilknyttede agenturer og virksomheder, samt disse medarbejderes nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen.
Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til BKI a/s, ikke til Facebook.

Præmie
Der udvælges én deltager, som vinder en MoccaMaster kaffemaskine. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidrører fra præmien, er præmievinderens ansvar alene.

Spørgsmål vedrørende konkurrencen kan rettes til BKI a/s i form af en e-mail til: bki@bki.dk
Tilbage til toppen