Kaffen som handelsvare

Kaffeviden / Kaffen som handelsvare

Kaffe som råvare

Råvaren kaffe dyrkes i et begrænset antal lande omkring Ækvator. Der sker en langsom industrialisering, men en stor del af arbejdet med kaffe er stadig manuelt. Det skønnes at ca. 30 millioner mennesker lever af kaffen. Produktionen påvirkes af klimaet, og dårligt vejr kan resultere i et dårligt høstresultat. Eftersom der går 3-5 år fra kaffen plantes til der kan høstes, tager omstilling i produktionen tid. Alt sammen faktorer, som påvirker udbudet af kaffe.
Næst stærkeste handelsvare

Kaffe er en råvare som handles på børsen. Det internationale kaffemarked er domineret af sorterne Robusta og Arabica. Arabica bønnerne handles på børsen i New York og Robusta på børsen i London. Kaffepriserne er følsomme for spekulation, men først og fremmest sættes prisen af udbud og efterspørgsel. Da kaffen handles i dollars har dollarens kursudvikling også indflydelse på den endelige kaffepris hos os i Danmark. Målt i værdi er kaffe verdens anden stærkeste handelsvare, efter olie.


Tilbage til toppen