Miljø og klima

BKI foods har igen i 2016 gennemført energiforbedringer i tråd med vores CSR politik om at minimere negativ miljøpåvirkning og ressourcespild.

Vi har i 2016 opnået et væsentligt fald i CO2 udledningen per tons solgt kaffe på helt ned på 0,16 tons CO2 (mod 0,25 tons i 2014 og 0,23 i 2015). Forbedringerne er opnået ved, at energianvendelsen til ristning er sænket i kraft af fuld drift på vores nye ristemaskine. 

Vores elforbrug er for hele 2016 lagt om til havvind, som er en CO2 neutral energikilde.

Der er derudover gennemført:

  • Efterisolering af fjernvarmerør
  • Etablering af LED belysning på højlager og chokoladelager
  • Indkøb af biler med min. miljø mærket A +

 

Tilbage til toppen