Miljø og klima

CO2 udledning
Beregningen af virksomhedens CO2 udledning for 2019 (ekskl. DanKaf) viser et lille fald til 1.775 tons mod 1804 tons i 2018. Faldet i den samlede CO2 udledning på BKI foods aktivitet kan forklares med et fald i forbruget til ristning af kaffe, opvarmning og i forbruget af el. Samtidig er mængden af brændstof til virksomhedens firmabiler i Højbjerg dog steget. Stigningen i forbruget på brændstof til firmabiler skyldes en stor udvidelse af vores serviceafdeling, som servicerer kunder i foodservice segmentet.   

Når forbruget i datterselskabet DanKaf indregnes i CO2 udledningen for 2019, er den samlede CO2 udledning for BKI foods som koncern steget til 1.867 tons mod 1.804 tons i 2018. Den samlede stigning kommer primært fra antallet firmabiler i DanKaf, da aktiviteten i DanKaf består i at besøge, servicere og sælge varer til kunderne fra egne firmavogne. 

Øvrige klima- og miljøforbedringer
BKI foods har i 2019 taget et stort skridt på emballagesiden ved at introducere en genanvendelig, klimavenlig kaffeemballage og tager hermed et stort skridt for den cirkulære plastøkonomi. Emballagen blev i løbet af 2019 indført på størstedelen af de formalede kaffer. Den klimavenlige kaffeemballage er 15% tyndere og sparer 23% CO2 i kraft af det mindre emballageforbrug. Emballagen kan herudover genanvendes som plast og sikrer stadig den bedste opbevaring for kaffen. 
Udover CO2-besparelse på 23% er der andre afledte effekter af det mindre emballageforbrug, såsom en mindre transportbelastning. Det kan yderligere nævnes, at folien kan svejses ved en lavere temperatur, hvilket også vil kunne påvirke energiforbruget i nedadgående retning. 

Tilbage til toppen