Miljø og klima

 

CO2-udledning
Selskabets CO2-udledning for 2020 viser et fald i den samlede CO2-udledning på 74 tons (4,0%), fra 1.867 tons i 2019 til 1.793 tons i 2020. Faldet skyldes primært at flere af koncernens aktiviteter har været reduceret på grund af Corona-krisen.

Koncernen er i 2020 overgået til at anvende Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, hvis mere præcise emissionstal også forklarer en del af faldet.

Der er i 2020 etableret:

  • nye intelligente lysarmaturer i Karlslunde
  • lys under nye siloer i Højbjerg
  • isolering på varmerør på Kildegangen 7, således at varmetabet fra rørene er reduceret mest muligt.

Planlagte energi- og miljøforbedringer for 2021 fortsættes med fokus på:

  • energi-overvågning
  • energi-genindvinding fra ristemaskine
  • fortsat udskiftning af konventionelle lys-armaturer til intelligente armaturer

Derudover vil der blive arbejdet kontinuerligt på optimering af el- og varmeforbrug i hele virksomheden.

 

Klimavenlig emballage
I 2020 har BKI arbejdet videre med den genanvendelige, klimavenlige kaffeemballage, så den kan anvendes på hele kaffesortimentet.

I 2020 er emballagen taget i brug på en endnu større del af sortimentet. Pakning af hele bønner i genanvendelig folie er startet op i 2020 og der skiftes successivt til genanvendelig folie, som emballagen skal ændres.

I 2021 og over de næste år vil emballagen på hårdvac. pakkede kaffer også blive udskiftet til genanvendelig emballage, som eksisterende folier bruges op.

Tilbage til toppen