Miljø og klima

BKI foods har i 2017 fortsat haft fokus på energiforbedringer i tråd med vores CSR politik om at minimere negativ miljøpåvirkning og ressourcespild.  Vi har derfor  i 2017 iværksat yderligere tiltag for at minimere vores energiforbrug og CO2 udledning.

Energianvendelsen til ristning er i 2017 faldet i forhold til 2016 takket være vores nye Jupiter-rister.   

Der er igen i 2017 indkøbt havvind til dækning af vores elforbrug.

Der er i 2017 ligeledes gennemført en udskiftning af de fleste trucks som også bidrager til et lavere energiforbrug.

CO2 udledningen per tons solgt kaffe ligger uændret på 0,16 tons. Udviklingen over de seneste 4 år har dermed været følgende: 0,25 tons i 2014, 0,23 tons i 2015, 0,16 tons i 2016 og 0,16 tons i 2017 målt i forhold til antal solgte tons kaffe.

I løbet af 2018 vil der fortsat være fokus på energiforbruget  og der er for 2018 lagt planer energiforbedringer ved successiv udskiftning af alt lys til LED og udskiftning af kompressorer.

 

Tilbage til toppen