Miljø og klima

BKI foods har i 2018 fortsat haft fokus på energiforbedringer i tråd med vores CSR politik om at minimere negativ miljøpåvirkning og ressourcespild. 

Vi har derfor i 2018 iværksat yderligere tiltag for at minimere vores energiforbrug og CO2 udledning.Virksomhedens CO2-udledning for 2018 viser et lille fald i den samlede CO2-udledning. Det skal dog nævnes, at vi samtidig har udvidet vores aktiviteter.

I 2018 er der gennemført flere optimeringer af varmeforsyningen. Planlagte energi- og miljøforbedringer for 2019 er yderligere udskiftning af produktionsmaskiner, øget anvendelse af intelligent LED-belysning, samt emballageoptimering

 

Tilbage til toppen