Politik for Ansvarlighed

"Hos BKI er det vores opfattelse, at godt
købmandskab omfatter ansvarlighed over for
miljøet og virksomhedens arbejdsmiljø. Internt i
virksomheden arbejder vi løbende på at skabe
medarbejdertrivsel – for at sikre, at BKI forbliver
en god arbejdsplads. I forhold til vore internationale
samarbejdspartnere indgår menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og anti-korruption,
som en integreret del af vores måde at arbejde på."

Administrerende Direktør
Poul Zacho

Tilbage til toppen