ARC Quality Foods

ARC quality foods a/s importerer et bredt sortiment af føde- og drikkevarer. Produkterne omfatter blandt andet: Olie, pasta, eddike, pesto, chokolade og te. Grund ideen er at sælge fødevarer af høj kvalitet samtidig med, at det er spændende, innovativt og sjovt. Vi ønsker at tilbyde et varesortiment, der tilfører varekategorien hos vore kunder ekstra salgsværdi og indtjening. ARC blev opkøbt af BKI foods a/s i 2004 og fungerer nu som en division af BKI. Læs mere om BKI her.

Afdelingen ARC har i det daglige ikke noget med kaffe at gøre, men har det overordnede ansvar for distributionsaftaler med inden- og udenlandske leverandører. Som f.eks. Lindt Chokolade og De Cecco pasta.
Daglig ledelse og indkøb foregår fra kontoret i henholdsvis Højbjerg og Karlslunde. Distribution og salg sker fra BKIs kontor og lager i Højbjerg.

At være en del af BKI betyder for ARC, at der er adgang til en stor professionel organisation, som er meget stærk både i detailhandlen, Horeca og i specialhandlen. På alle markeder har BKI opbygget en stærk professionel salgsstyrke. Lager og distribution er ligesom resten af BKI opbygget med stor fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet.

English
ARC quality foods a/s imports a wide range of foods and beverages, including oil, pasta, vinegar, pesto, chocolate and tea. The core concept is to sell high-quality foods while offering customers an exciting, innovative and fun-filled experience. We want to provide a range of products that generates added sales value and revenue in our customers’ product category. Acquired by BKI foods a/s in 2004, ARC is now a division of BKI. Read more about BKI here.

Although the ARC division has nothing to do with coffee on a daily basis, it has overall responsibility for distribution agreements with domestic and international suppliers such as the chocolate and confectionery company Lindt and the pasta producer De Cecco.

Day-to-day management and procurement are handled by the Højbjerg and Karlslunde offices, respectively, while distribution and sales are managed by BKI’s office and warehouse in Højbjerg. Being part of BKI offers ARC access to a major professional organisation with a pivotal position in retail, Horeca and the specialised retail trade.

BKI has succeeded in building up a strong, professional sales force in all markets. Just as with the rest of BKI, warehousing and distribution have been developed with an emphasis on quality and food safety.

Tilbage til toppen