BKI Værdier

Vores værdier er det fundament, vi arbejder efter og de afspejler vores måde at agere på. Det er vigtigt for os at medarbejderne kender til og efterlever vores værdier. Medarbejderne har derfor også været med til at beskrive den adfærd, de ønsker i deres egen afdeling.
 

Tilbage til toppen