Regler
Deltagelse sker i form af en kommentar på BKI’s Facebook side, tilknyttet konkurrencen.
Vinderen udtrækkes af BKI a/s blandt alle kommentarer.

Konkurrence betingelser
Konkurrencen er åben for alle personer, der er fyldt 18 år, og som har lovlig bopæl i Danmark.
Konkurrencen strækker sig over perioden d. 14.05.2019 til d. 23.05.2019, hvor der trækkes vindere. Vinderne får besked via Facebook.
Medarbejdere hos BKI foods a/s, tilknyttede agenturer og virksomheder, samt disse medarbejderes nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen.
Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til BKI a/s, ikke til Facebook.

Præmie
Der udvælges 5 vindere pr. koncert som vinder 2 billetter á kr. 400,00. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidrører fra præmien, er præmievinderens ansvar alene.
Spørgsmål vedrørende konkurrencen kan rettes til BKI a/s i form af en e-mail til: bki@bki.dk

Tilbage til toppen