Regler
Deltagelse sker i form af en kommentar på BKI’s Facebook side, tilknyttet konkurrencen.
Vinderen udtrækkes af BKI a/s blandt alle kommentarer.

Konkurrence betingelser
Konkurrencen er åben for alle personer, der er fyldt 18 år, og som har lovlig bopæl i Danmark.
Konkurrencen strækker sig over perioden d. 02.06.2019 til d. 01.07.2019, hvor der trækkes en vinder. Vinderen får besked via Facebook.
Medarbejdere hos BKI foods a/s, tilknyttede agenturer og virksomheder, samt disse medarbejderes nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen.
Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til BKI a/s, ikke til Facebook.

Præmie
Der udvælges en vinder, som vinder En uges luksus campingferie, på Hvidbjerg Strand Camping den 10. - 17. august 2019, til en værdi af kr. 25.000,00. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidrører fra præmien, er præmievinderens ansvar alene.

Spørgsmål vedrørende konkurrencen kan rettes til BKI a/s i form af en e-mail til: bki@bki.dk

Tilbage til toppen