Kaffen alle ka’ li’ i miljøvenlige kaffeposer

Hos BKI har vi igennem mange år haft fokus på miljøansvar. Vi har igennem næsten lige så mange år været førende på det danske kaffemarked, når det gælder ansvarlig anvendelse af folie.
 

Som led i vores CSR-program støtter BKI op om verdensmål nr. 12. Dette verdensmål handler om at reducere fodaftryk på naturen gennem måden, vi producerer og forbruger varer og ressourcer på. Og det er med stor glæde, at vi kan meddele vores kunder, at BKI nu leverer kaffe i en ny folietype: En emballagetype, som kan genanvendes.
 

Derfor har du mulighed for at tage (endnu) et skridt i den bæredygtige retning, når valget falder på kaffe fra BKI.
 

Giv en hånd til klimaet sammen med os

Den bæredygtige folie fra BKI er tyndere, og dermed reduceres plastforbruget i produktionen – men også hjemme i jeres egen husholdning. I en typisk dansk familie smides der dagligt meget plastik ud. Så hvis vi kan hjælpe vores kunder med at reducere dén mængde, så er det endnu et skridt i den rigtige retning.
 

Udover at hjælpe med at reducere plastforbruget hjemme i husstandene, så bevæger vi os med denne folie endnu et skridt i en bæredygtig retning, fordi den kan genanvendes. Det typiske midterste metallag i en mere klassisk kaffepose er fjernet, og dermed kan de to resterende typer plastik genanvendes og kildesorteres sammen med blød plast.

Sådan kan vores nye kaffeposer genanvendes

Som forbruger og privat husstand har du rent faktisk temmelig stor indflydelse på, hvorvidt vores nye kaffeposer bliver genanvendt. Det hele starter nemlig med, at den tomme kaffepose affaldssorteres. I nogle kommuner sorterer man blød plast for sig, mens man i andre kommuner sorterer det sammen med restaffaldet i de private husstande. Hvis I ikke har affaldssortering til blød plast i din kommune, og du gerne vil gøre noget godt for miljøet, har du dog altid mulighed for at aflevere kaffeposerne på din nærmeste genbrugsstation i containeren/beholderen for blød plast. Således kan du være med til at sikre, at vores kaffeposer rent faktisk bliver genanvendt.

Når vores nye kaffeposer genanvendes kan de gøre nytte i produktionen af andre produkter. Kaffeposerne vil blandt andet kunne genanvendes til produktion af anden plastemballage, paller, skilte, affaldsposer, bæreposer, soveposefyld og fleecetrøjer. Det vil sige produkter, der ikke kommer i direkte kontakt med fødevarer, idet EU har forbudt, at genanvendt plast kommer i kontakt med fødevarer. Industrien arbejder desuden på at finde ud af, hvordan man kan bruge genanvendt plast til endnu flere produkter. Det vil have store miljømæssige fordele. Man udleder nemlig 1,5 kilo CO2 mindre, hver gang man laver 1 kilo plast af plastaffald, i stedet for at lave det af ny råolie.
 

Vi håber, du vil bevæge dig i en mere bæredygtig retning sammen med os.

 

Folien er testet af Teknologisk Institut, der også har udført miljø- og klimaberegningerne.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan emballagen skal affaldssorteres i din husstand, henviser vi til den kommune, du bor i, da systemerne er forskellige fra kommune til kommune.

Hvis du er erhvervskunde, kan du læse mere om vores nye klimavenlige emballage her.

Tilbage til toppen